ՀԵՆԱՆՇՈՒՄ․       համայնքային ծառայությունների ինքնագնահատման 2-րդ փուլ 10 միավորված համայնքների կողմից

ՀԵՆԱՆՇՈՒՄ․ համայնքային ծառայությունների ինքնագնահատման 2-րդ փուլ 10 միավորված համայնքների կողմից

Հզորանալ՝ սովորելով միմյանցից (ECoLearn)․ Քայլ առաջ

Ուրբան հիմնադրամը սկսում է ECoLearn ծրագրի երկրորդ փուլը, որի նպատակն է հզորացնել Հայաստանի համայնքապետարանների կարողությունները կառավարման արդյունավետ համակարգի ստեղծման գործում` հենանշման մեթոդով համայնքային ծառայությունների ինքնագնահատման իրականացմամբ։