Մայիս 2014թ — Դեկտեմբեր 2016թ Հանրային էթիկայի հենանշում։ Աջակցություն Հայաստանում տեղական ժողովրդավարության ամրապնդմանը

Խորհրդատվություն

Ֆինանսավորող կազմակերպություն. Եվրոպայի խորհուրդ

Երկրներ/մարզեր/համայնքներ. Հայաստան — 5+38 համայնքներ

Շահառուներ. 50 համայնքային աշխատողներ