2004թ. Հուլիս-Նոյեմբեր Հայաստանում բնակարանային ֆինանսավորման կայուն շուկայի զարգացում իրագործելիության նախնական հետազոտություն, փուլ 1

Բնակարանային ֆինանսավորման կայուն շուկայի զարգացման իրագործելիության նախնական հետազոտություն: Ուրբան հիմնադրամը ապահովում էր տեխնիկական օժանդակություն փորձագետների խմբին Երևանում նրանց աշխատանքային հանդիպումների ընթացքում:

Ֆինանսավորող կազմակերպություն. Քեյ Էֆ Դաբլյու, Գերմանիա

Երկրներ/մարզեր/համայնքեր. Հայաստան, 1 քաղաք (Երեւան)

Շահառուներ. ՀՀ կառավարություն, բանկեր / վարկային կազմակերպություններ

Գործընկեր. Ուրբան ինստիտուտ, Յուրիսքնսալթ ընկերություն
Ֆրանկֆուրտի ֆինանսների կառավարման դպրոց