Համագործակցության հուշագիր` Տեղ համայնքի և ՈՒՐԲԱՆ Հիմնադրամի միջև

Համագործակցության հուշագիր` Տեղ համայնքի և ՈՒՐԲԱՆ Հիմնադրամի միջև

ՀՀ-ում Նիդերլանդների դեսպանատան օժանդակությամբ Տեղ /ՀՀ Սյունիքի մարզ/ և Իջևան /ՀՀ Տավուշի մարզ/ բազմաբնակավայր համայնքներում Ուրբան հիմնադրամի կողմից իրականացվող Աջակցություն բազմաբնակավայր համայնքներին ծրագրի շրջանակում, համայնքներին կցուցաբերվի աջակցություն ռազմավարական պլանավորման և ենթակառուցվածքների բարելավման ուղղությամբ։
#Tegh#Ijevan#urbanfoundation#netherlands#helpinghand

No alternative text description for this image
No alternative text description for this image