Մարտ 2008 — Մարտ 2011 Հաղորդակցության բարելավումը Հայաստանի մարզերում

Բարելավել հաղորդակցության պրակտիկան քաղաքապետարանների, տեղական ԶԼՄ-ների և ՔՀԿ-ների միջև, համայնքներին օգնել ստեղծել արդյունավետ կառավարման սկզբունքներ, բարելավել տեղեկատվության հոսքը դեպի հասարակություն, նպաստել, որ տեղական իշխանությունները գործեն ավելի բաց և թափանցիկ, ապահովեն բնակչության ակտիվ մասնակցությունը համայնքի կյանքում:

Ֆինանսավորող կազմակերպություն. Նիդերլանդների Արտաքին գործերի նախարարություն
Երկրներ/մարզեր/հմայնքներ. Հայաստան 6 շրջան, 13 քաղաք
Շահառուներ. 4 դասընթացավարներ / ծրագրի աշխատակիցներ
13 լրատվամիջոց (45 լրագրող)
13 համայնք (40 քաղաքապետարան)
20 ՀԿ (54 ՀԿ աշխատակից)
Գործընկերներ. Նիդերլանդների Վի Էն Ջի ինթերնեյշնլ, Ինտերնյուս (Հայաստան) և Հայաստանի համայնքների միություն