Օգստոս- Սեպտեմբեր 2005-Կառավարության դերը ապակենտրոնացված ջրամատակարարման և ջրահեռացման ծառայություններ բարելավման գործում. Հայաստանի օրինակը – ֆինանսական տեսանկյուն

Ուսումնասիրությունը հանգամանորեն ներկայացնում է Հայաստանի միջգերատեսչական տրանսֆերտների համակարգը, տալիս Հայաստանում ջրամատակարարման և ջրահեռացման համակարգերի կառավարման վիճակը, ոլորտում իրականացվող աշխատանքներ տեղական և միջազգային ընկերությունների կողմից: Փորձագիտական եզրակացություն և առաջակություններ ներրկայւացվեցին պատվիրատուին ՀՀ ջրամատակարարման և ջրահեռացման խնդերների լուծման արդյունավետ մեխանիզմների վերաբերյալ:

Ֆինանսավորող կազմակերպություն: Մոսկվայի ՙՈւրբան էքընոմիքս՚ ինստիտուտ
Երկրներ/մարզեր/համայնքներ. Հայաստան, Երեւան
Շահառուներ. ՀՀ կառավարություն
Գործընկեր. Մոսկվայի «Ուրբան էքընոմիքս» ինստիտուտ