Հոկտեմբեր 2012 Կանայք հանուն մաքուր շրջակա միջավայրի

Ֆինանսավորող կազմակերպություն. ԱՄՆ Դեսպանատուն, Հայաստան
Երկրներ/մարզեր/համայնքներ. Հայաստան, Շիրակի մարզ, Ախուրյան եւ Գյումրի
Գործընկեր. <<Մեղվիկ>> մանկապատանեկան կենտրոն, <<Երկինք>> ՀԿ, Գյումրի