Իրավական վերլուծության արդյունքների ներկայացում

Իրավական վերլուծության արդյունքների ներկայացում

Ս.թ. նոյեմբերի 30-ին «Ուրբան» կայուն զարգացման հիմնադրամը «Ջրային ռեսուրսների մասնակցային և արդյունավետ օգտագործում» ծրագրի շրջանակներում Հայաստանի ամերիկյան համալսարանի (ՀԱՀ) իրավաբանական բաժնի և «Հակոբյան բնապահպանական կենտրոն»-ի հետ համատեղ կազմակերպել էր հանդիպում` ներկայացնելու ԵՊՀ էկոլոգիական իրավունքի գիտաուսումնական կենտրոնի կողմից իրականացված իրավական վերլուծության արդյունքները: Հանդիպմանը ներկա էին ՀԱՀ-ի դասախոսներ, ուսանողներ, ինչպես նաև այլ մասնակիցներ:

Հանդիպումը բացեց ՀԱՀ իրավագիտության մագիստրոսական ծրագրի ղեկավար Ադա Բաղդասարյանը , որին հաջորդեցին ծրագրի ղեկավար Արմեն Վարոսյանի և ԵՊՀ էկոլոգիական իրավունքի գիտաուսումնական կենտրոնի տնօրեն պրոֆեսոր Աիդա Իսկոյանի ներկայացումները։

Իրավական վերլուծության հիմնական արդյունքները ներկայացրեց ծրագրի փորձագետ Հեղինե Գրիգորյանը: Իր ելույթի մեջ նա հատուկ ընդգծեց մասնակցային գործընթացը և ջրային ռեսուրսների կառավարման արդյունավետությունը, թափանցիկության խնդիրները, տեղեկատվության հասանելիությունը, ջրօգտագործման թույլտվության և լիցենզավորման ընթացակարգերը: Ներկայացումը եզրափակվեց հետազոտական աշխատանքների համար առաջարկվող թեմաների ցուցակով: