Ընդհանուր լուծումներ միատեսակ խնդիրներին. աղբահանության ծառայության բարելավումը Իջևան և Բոլնիսի քաղաքներում