Աղբի կառավարում-Հեռուստահաղորդում․Երկխոսություն պոլիէթիլենային տոպրակների նվազեցման նպատակով