Սեպտեմբեր- Նոյեմբեր 2018 Ես և բնությունը․ Բնապահպանական կրթություն Վանաձորի մանկավարժների համար

Աջակցել Վանաձորի քաղաքապետարանին՝ նպաստելու նախադպրոցական և դպրոցական տարիքի երեխաների շրջանում բնապահպանական կրթությանն ու թափոնների կրճատման վերաբերյալ հասարակության իրազեկվածությանը:
1) իրազեկման նյութերի մշակում, տպագրություն և տարածում
2) 4 դասընթացների կազմակերպում

Արդյունքները․

  • Վանաձորի քաղաքապետարանի համար մշակվել և տպագրվել է հանրային իրազեկման նյութեր (3 թերթիկ / 1 պաստառ) աղբի կրճատման / նվազեցման վերաբերյալ:
  • Վանաձորի 24 դպրոցների և 20 մանկապարտեզների ներկայացուցիչների համար կազմակերպվում են 4 վերապատրաստումներ բնապահպանական կրթության / աղբի կառավարման վերաբերյալ:
  • 48 ուսուցիչներ և 40 դաստիարակներ ուսուցիչներ ձեռք են բերել գիտելիքներ և հմտություններ աղբի կառավարման վերաբերյալ բնապահպանական կրթական դասընթացներ անցկացնելու համար:
  • 48 ուսուցիչներ և 40 դաստիարակներ ուսուցիչներ ձեռք են բերել անհրաժեշտ գրականություն՝ բնապահպանական կրթության դասընթացներ անցկացնելու և աղբի կառավարման վերաբերյալ երեխաների իրազեկության բարձրացման համար:

Ֆինանսավորող կազմակերպություն. GIZ Գերմանիայի միջազգային համագործակցության ընկերությունը՝ ԳՄՀԸ

Երկրներ/մարզեր/համայնքներ. Վանաձոր, Լոռու մարզ

Շահառու. 4 դասընթաց՝ Վանաձորի 24 դպրոցների և 20 մանկապարտեզների ներկայացուցիչների համար: 48 ուսուցիչներ և 40 դաստիարակներ