Դեկտեմբեր 2018թ-Դեկտմբեր 2019թ Հզորանալ՝ սովորելով միմյանցից

Տեղական ինքնակառավարման բարեփոխումների առաջին փուլն ավարտված է, որի արդյունքում՝ 915 փոքր համայնքներից ստեղծվեցին 52 խոշոր համայնքներ:
Ընդհանուր նպատակը. Բացահայտել խոշորացման փորձը և առավելությունները, որոնք կարող են ընդօրինակելի լինել խոշորացված մյուս համայնքների, ինչպես նաև դեռևս չխոշորացված համայնքների համար։
Սովորել խոշորացված համայնքների կողմից տարբեր համայնքային ծառայությունների մատուցման լավագույն փորձի մասին փորձի փոխանակման և գործընկերային ուսուցման միջոցով :
Համայնքային ծառայությունների մատուցման լավագույն փորձի տարածում խոշորացված մյուս համայնքների, ինչպես նաև դեռևս չխոշորացված համայնքների ներկայցուցիչների շրջանում՝ որպեսզի վերջիններս տեղայանացնեն քաղված դասերն իրենց համայնքներրում։
Ծրագիրը կօգտագործի համայնքային հենանշման/բենչմարքինգի գործիքը:

Ֆինանսավորող կազմակերպություն. Թբիլիսիում Նիդերլանդների դեսպանատուն

Երկրներ/մարզեր/համայնքներ. Հայաստան

Շահառուներ. 10 խոշորացված համայնքներ․ Գորիս, Սիսիան, Չարենցավան, Վարդենիս, Ծաղկահովիտ, Գեղամասար, Ախուրյան, Ճամբարակ, Ստեփանավան, Ալավերդի