Դեկտեմբեր 2016թ- Դեկտեմբեր 2019թ Բնապահպանական մարտահրավերները՝ հնարավորություն․ շինանյութի ստացում պլաստիկ թափոններից

Ֆինանսավորող կազմակերպություն. Եվրամիություն, Տարածքային զարգացման փորձնական ծրագիր, Հայաստան

Երկրներ/մարզեր/համայնքներ. Հայաստան
Վայոց ձորի և Սյունիքի մարզերում, 9 համայնք

Շահառուներ

50 մարդ ստացան ուսուցում աշխատանքի տեղավորման համար։
35 նոր աշխատատեղեր տեղծվեց։
15 ձեռնարկություն բարձրացրեցին մրցունակությունը։