Աջակցություն քաղաքացիների մասնակցության նախաձեռնություններին — Աջակցություն Հայաստանում տեղական ժողովրդավարության ամրապնդմանը