Ապրիլ 2009թ — Հունիս 2009թ: Երևանի քաղաքային ընտրություններից մինչև քաղաքի թափանցիկ կառավարում

Երևանի համայնքային ընտրությունների մոնիթորինգ: Արդյունքների ամփոփում և տարածում մոնիթորինգի հաշվետվության և մամուլի ասուլիսի միջոցով:

Ֆինանսավորող կազմակերպություն. ԱՄՆ ՄԶԳ/ Քաունթերփարթ ինթերնեշնլ
Երկրներ/մարզեր/համայնքներ. Հայաստան 1 քաղաք
Շահառուներ. 15 ՀԿ-ներ (150 երիտասարդ)
Գործընկեր․ Հայաստանի հելսինկյան կոմիտե