Աշխատանքի հնարավորություն․ ԱՄՆ ՄԶԳ Գործուն քաղաքացիական հասարակություն ծրագիր

Աշխատանքի հնարավորություն․ ԱՄՆ ՄԶԳ Գործուն քաղաքացիական հասարակություն ծրագիր

Ֆինանսական և կառավարչական հարցերով մենեջեր   https://careers2-counterpart.icims.com/jobs/1546/finance-and-administration-manager%2c-armenia/job

Մշտադիտարկման և գնահատման հարցերով մենեջեր  https://careers2-counterpart.icims.com/jobs/1545/monitoring-evaluation-and-learning-%28mel%29-manager%2c-armenia/job