ԾՐԱԳՐԵՐ

Ուրբան հիմնադրամն իրականացնում է իր գործունեությունը հետևյալ ուղղություններով.

1. Ժողովրդավարացում և մարդու իրավունքների պաշտպանություն
2. Ինտեգրացված համայնքային զարգացում
3. Տարածաշրջանային համագործակցություն
4. Ինստիտուցիոնալ զարգացման

Վերոնշյալ ուղղություններով իրականացվող ծրագրերի միջոցով Ուրբան Հիմնադրամը խթանում է Հայաստանի համայնքների համապարփակ զարգացումը՝ համայնքի համախմբման,
մասնակցային գործընթացների խրախուսման, քաղաքային տնտեսության բարելավման, շրջակա միջավայրի պաշտպանության և շարունակական կրթության միջոցով: Հիմնադրամի ծրագրերը նպաստում են տարածաշրջանային համագործակցությանը և ինտեգրացիոն գործընթացներին, ժողովրդավարական ինստիտուտների ստեղծմանն ու զարգացմանը, տեղական ժողովրդավարության հետագա խթանմանը և քաղաքացու իրավունքների պաշտպանությանը` հատկապես երիտասարդների ակտիվ ներգրավմամբ:

Ուրբան հիմնադրամի կողմից իրականացված ծրագրերի ցանկ.
UFSD Projects- update 15-01-2017

Ժողովրդավարացում և մարդու իրավունքների պաշտպանություն

Ինստիտուցիոնալ զարգացում

Ինտեգրացված համայնքային զարգացում

Տարածաշրջանային համագործակցություն