Project visibility


Water problem in Ararat province


► CALENDAR 2019…. ⇒


ՀԱՃԱԽ ՏՐՎՈՂ ՀԱՐՑԵՐ Ու ՊԱՏԱՍԽԱՆՆԵՐ
ԽՄԵԼՈւ ՋՐԻ ՎԵՐԱԲԵՐՅԱԼ

• ► Follow the link …. ⇒


ՋՈւՐԸ ԵՎ ՄԱՐԴՈւ
ԱՌՈՂՋՈւԹՅՈւՆԸ

• ► Follow the link …. ⇒


ՈՌՈԳՄԱՆ ՋՐԻ
ՄԱՏԱԿԱՐԱՐՄԱՆ ՎԵՐԱԲԵՐՅԱԼ
ՀԱՃԱԽ ՏՐՎՈՂ ՀԱՐՑԵՐ Ու ՊԱՏԱՍԽԱՆՆԵՐ

• ► Follow the link …. ⇒


ՏԵՂԵԿՈւԹՅՈւՆ
ՍՏԱՆԱԼՈւ ԻՐԱՎՈւՆՔ

• ► Follow the link …. ⇒


PRESS RELEASE
► Follow the link …. ⇒


Bookmarks
► Follow the link …. ⇒


Show more
Project Summary
► Follow the link …. ⇒

 


Newsletter – 1
► Follow the link …. ⇒

 


Participation in Water Resource Management
► Follow the link …. ⇒

 


Water as a Meaning of Life
► Follow the link …. ⇒

 


Water is precious, every drop is special – one pager
► Follow the link …. ⇒

 


Water Footprint
► Follow the link …. ⇒

 


PURE-Water-Launch July-2018
► Follow the link …. ⇒

 


Poster – Water is precious, every drop is special –one pager
► Follow the link …. ⇒

 


PRESS RELEASE
► Follow the link …. ⇒


The Project One-Pager
► Follow the link …. ⇒


The Project Launch: Press Release
► Follow the link …. ⇒


► Outreach events in the PURE Water partner communities: Promo video …. ⇒