Տեսանյութեր

Loading

ԱՌԱՋԻՆԸ՝ ՀԱՅԱՍՏԱՆՈՒՄ

Բնակարանային ապահովում՝ բնակարանի գնման վկայագրերի մեխանիզմով և մոդելի փոխանցում ՀՀ կառավարությանը՝ տեխնի...
հղում ⇒

Ժողովրդավարական ինստիտուտների զարգացում, մարդու կարողությունների դրսևորում և իրավունքների պաշտպանություն
Համայնքների համապարփակ զարգացում՝ համախմբում, քաղաքացիների մասնակցություն, քաղաքային տնտեսության, շրջակա միջավայրի բարելավում, շարունակական կրթություն
Տարածաշրջանում համագործակցության ստեղծում․ երկխոսություններ, երկողմանի և բազմակողմանի նախաձեռնություններ ու շփումներ, առաջատար փորձի փոխանակում: