ՀԱՆՐԱՅԻՆ ԱՌՈՂՋՈՒԹՅԱՆ ՓՈՐՁԱԳԵՏ

Տես հղումը՝
ՀԱՆՐԱՅԻՆ ԱՌՈՂՋՈՒԹՅԱՆ ՓՈՐՁԱԳԵՏ

Աշխատանքի հրավեր

Ազգային ջրային համագործակցությունը, սերտորեն համագործակցելով ծրագրային թիմի հետ, փնտրում է Հանրային առողջության փորձագետի, ով կաջակցի ծրագրին ՏԻՄ-երի, համայնքային ակտիվ խմբերի, կանանց, երիտասարդներին և համայնքային այլ խմբերի համար խմելու և ոռոգման ջրի հետ առնչվող հանրային առողջապահության հարցերի վերաբերյալ սեմինարների/գործնական պարապմունքների անցկացման և խորհրդատվության տրամադրման գործում (ներառյալ տեղեկատվական նյութերի պատրաստում) հանրության իրազեկման, գիտելիքների, կարողությունների ձեռքբերման և բարձրացման նպատակով:

Պարտականությունները.՝
• Իրականացնել համայնքային քննարկումներ և խորհրդատվություն համայնքային ակտիվ խմբերի, մանկավարժների, քաղաքացի գիտնականների, քաղաքացի լրագրողների, ՇՊ ցանցի, ՇՊ համայնքային խմբերի, ներառյալ՝ կանանց և երիտասարդներին համար, խմելու և ոռոգման ջրերին առնչվող առողջապահական հնարավոր խնդիրներ վերաբերյալ։
• Համայնքների և տեղական ինքնակառավարման մարմինների համար պատրաստել տեղեկատվական նյութեր խմելու և ոռոգման ջրերին առնչվող առողջապահական խնդիրների թեմաներով:
• Իրականացնել թիրախավորված սեմինարներ/գործնական պարապմունքներ շահակիր կողմերի տարբեր խմբերի հետ՝ մանկավարժներ, երիտասարդներ, կանայք, համայնքային ակտիվ խմբեր, ՋՕԸ-եր, ՔՀԿ-ներ, քաղաքացի գիտնականներ, քաղաքացի լրագրողներ, ՇՊ ցանց, ՇՊ համայնքային խմբեր։
• Ներդրում ունենալ ջրի որակի, ջրօգտագործման նյութերի՝ բրոշուրների, տեղ. թերթիկների պատրաստման գործընթացին, որոնք կտարածվեն համայնքների և ծրագրի այլ շահակիրների շրջանակներում:
• Հաճախել համայնքների համար կազմակերպվելիք հարց-ու-պատասխան հանդիպումներին, հավաքագրել տվյալներ և վերլուծել դրանք, հարց-ու-պատասխան հանդիպումների արդյունքներից ելնելով՝ նախապատրաստել համապարփակ տեղեկատվական նյութեր բարձրաձայնված հարցերի շուրջ:
• Գործատուի հանձնարարությամբ կատարել այլ աշխատանքներ/մատուցել ծառայություններ, որոնք բխում են սույն աշխատանքի նկարագրությունից և նպաստում են ծրագրի պատշաճ իրականացմանը:

Աշխատանքի հրավեր

Ազգային ջրային համագործակցությունը, սերտորեն համագործակցելով ծրագրային թիմի հետ, փնտրում է Հանրային առողջության փորձագետի, ով կաջակցի ծրագրին ՏԻՄ-երի, համայնքային ակտիվ խմբերի, կանանց, երիտասարդներին և համայնքային այլ խմբերի համար խմելու և ոռոգման ջրի հետ առնչվող հանրային առողջապահության հարցերի վերաբերյալ սեմինարների/գործնական պարապմունքների անցկացման և խորհրդատվության տրամադրման գործում (ներառյալ տեղեկատվական նյութերի պատրաստում) հանրության իրազեկման, գիտելիքների, կարողությունների ձեռքբերման և բարձրացման նպատակով:

Պարտականությունները.՝
• Իրականացնել համայնքային քննարկումներ և խորհրդատվություն համայնքային ակտիվ խմբերի, մանկավարժների, քաղաքացի գիտնականների, քաղաքացի լրագրողների, ՇՊ ցանցի, ՇՊ համայնքային խմբերի, ներառյալ՝ կանանց և երիտասարդներին համար, խմելու և ոռոգման ջրերին առնչվող առողջապահական հնարավոր խնդիրներ վերաբերյալ։
• Համայնքների և տեղական ինքնակառավարման մարմինների համար պատրաստել տեղեկատվական նյութեր խմելու և ոռոգման ջրերին առնչվող առողջապահական խնդիրների թեմաներով:
• Իրականացնել թիրախավորված սեմինարներ/գործնական պարապմունքներ շահակիր կողմերի տարբեր խմբերի հետ՝ մանկավարժներ, երիտասարդներ, կանայք, համայնքային ակտիվ խմբեր, ՋՕԸ-եր, ՔՀԿ-ներ, քաղաքացի գիտնականներ, քաղաքացի լրագրողներ, ՇՊ ցանց, ՇՊ համայնքային խմբեր։
• Ներդրում ունենալ ջրի որակի, ջրօգտագործման նյութերի՝ բրոշուրների, տեղ. թերթիկների պատրաստման գործընթացին, որոնք կտարածվեն համայնքների և ծրագրի այլ շահակիրների շրջանակներում:
• Հաճախել համայնքների համար կազմակերպվելիք հարց-ու-պատասխան հանդիպումներին, հավաքագրել տվյալներ և վերլուծել դրանք, հարց-ու-պատասխան հանդիպումների արդյունքներից ելնելով՝ նախապատրաստել համապարփակ տեղեկատվական նյութեր բարձրաձայնված հարցերի շուրջ:
• Գործատուի հանձնարարությամբ կատարել այլ աշխատանքներ/մատուցել ծառայություններ, որոնք բխում են սույն աշխատանքի նկարագրությունից և նպաստում են ծրագրի պատշաճ իրականացմանը: