ՋՐԱՅԻՆ ՌԵՍՈւՐՍՆԵՐ

ՋՐԱՅԻՆ ՌԵՍՈւՐՍՆԵՐ

log final

Մարտ 2017թ – Մարտ 2020թ «Ջրային ռեսուրսների մասնակցային և արդյունավետ օգտագործում» ծրագիր

2017-08-05
Արարատյան դաշտը Հայաստանի բարձրորակ ստորերկրյա բնական ջրերի ամենամեծ շտեմարանն է, որը կենսական նշանակություն ունի ոչ միայն Հայաստանի, այլև տարածաշրջանի համար: Տարիների ընթացքում անկառավարելի և անխնա շահագործումը հանգեցրել է ստորգետնյա ջրերի պաշարի կտրուկ նվազման, ինչի հետևանքով Արարատյան դաշտի շատ համայնքներ դարձել են ջրազուրկ։ Շահակիր բոլոր կողմերը՝ համայնքները, պետական մարմինները, քաղաքացիական հասարակության կառույցներն ընդունում են, որ Արարատյան դաշտի ջրային ռեսուրսների կառավարման վիճակն անմխիթար է, համակարգը թափանցիկ չէ, հանրությունը չի մասնակցում իրենց համար կենսական նշանակություն ունեցող որոշումների կայացմանը։

Ցուցադրել ավելին

Ֆինանսավորում. ԱՄՆ ՄԶԳ

Ծրագրի ամփոփագիր
► Անցնել հղումով …. ⇒


Ծրագրի մեկնարկ. Մամուլի հաղորդագրություն
► Անցնել հղումով …. ⇒


► Ջրային ոլորտի հանրային շահերի պաշտպանո…. ⇒


► Իրավական վերլուծության արդյուն…. ⇒


► Դասընթաց և տեխնիկական օգնութ…. ⇒