ԾՐԱԳՐԵՐ

Սեպտեմբեր-Նոյեմբեր 2018թ.”Ես և շրջակա միջավայրը”

Ամփոփ նկարագրություն․
Այս առաջադրանքի իրականացմամբ Վանաձոր համայնքին աջակցություն ցուցաբերվեց աղբահանության ծառայության բարելավման գործում հանրային իրազեկության բարձրացման և քաղաքի նախադպրոցական հաստատությունների և դպրոցների ուսուցիչների կարողությունների բարձրացման միջոցով։ Առաջադրանքն իրականացնելու նպատակով «Ուրբան» Հիմնադրամը սերտորեն աշխատեց Վանաձորի համայնքապետարանի հետ։ Համայնքապետարանի հետ համատեղ մշակվեցին հաղորդակցության ուղերձներն ու հանրային իրազեկության նյութերի բովանդակությունը, որոնք հրատարակվեցին և տարածվեցին՝ բարձրացնելու նպատակային տարբեր լսարանների իրազեկությունը համայնքում առավել արդյունավետ և բարելավված աղբահանություն իրականացնելու նպատակով։ Հանրային իրազեկության նյութերի հիման վրա մշակվեցին ցուցապաստառ, որը կփակցվի հանրային, մարդաշատ վայրերում։

Նպատակ.
աջակցել Վանաձոր համայնքին աղբահանության կառավարման հարցում՝ նախադպրոցական տարիքի և դպրոցահասակ երեխաների շրջանում խթանելով բնապահպանական կրթությունը և բարձրացնելով հանրային իրազեկությունը աղբի կրճատման վերաբերյալ։

Ակնկալվող արդյունքներ.
• Վանաձորի բնակչությունն ավելի իրազեկված է արտադրվող աղբի կրճատման վերաբերյալ հանրային իրազեկման նյութերի և ցուցապաստառի տարածման շնորհիվ։
• Վանաձորի դպրոցների 48 ուսուցիչներ և մանկապարտեզների 40 դաստիարակներ ունեն բնապահպանության և աղբահանության թեմաներով դասավանդելու գիտելիք, ընդունակ են փոխանցելու այն 20 դպրոցների և 24 մանկապարտեզների երեխաներին։
Շահակիր կողմեր և նպատակային խմբեր․
Առաջադրանքի շահակիրներն են․ Վանաձոր համայնքի բնակիչները, Վանաձորի համայնքապետարանը, դպրոցների ուսուցիչները և մանկապարտեզների դաստիարակները։
Ծրագիրը ֆինանսավորվել և աջակցություն է ստացել ԳՄՀԸ-ի (GIZ)-ի կողմից:


Դասընթաց ուսուցիչների համար
Նախադպրոցական և դպրոցական տարիքի երեխաների շրջանում բնապահպանական կրթության խթանման, ինչպես նաև թափոնների կառավարման վերաբերյալ հասարակության իրազեկության բարձրացման նպատակով Վանաձորի դպրոցների ուսուցիչների և մանկապարտեզների դաստիարակների չորս խմբերի հետ Վանաձորի քաղաքապետարանում կազմակերպվեցին և անցկացվեցին «Ես և շրջակա միջավայրը» թեմայով երկօրյա դասընթացներ: Դասընթացները վարեցին Ուրբան կայուն զարգացման հիմնադրամի փորձագետները։


ՄԻԱՍԻՆ ԱՆՑՆԵՆՔ ՄԵՐ ՔԱՂԱՔԸ
ՄԱՔՈՒՐ ՊԱՀԵԼՈՒ ՃԱՆԱՊԱՐՀԸ

• ► Follow the link …. ⇒


ՆԱՄԱԿ ԲՆԱԿՉԻՆ

• ► Follow the link …. ⇒


ՆՎԱԶԵՑՐՈւ, ՎԵՐՕԳՏԱԳՈՐԾԻՐ, ՎԵՐԱՄՇԱԿԻՐ

• ► Follow the link …. ⇒


ՆԱՄԱԿ ԱՇԱԿԵՐՏԻՆ

• ► Follow the link …. ⇒

ՋՈՒՐԸ ԿՅԱՆՔ Է, ԱՄԵՆ ԿԱԹԻԼԸ ԹԱՆԿ Է ԱՄՆ ՄԶԳ-ն, «Կոկա-Կոլա Հելլենիկ Արմենիա»-ն և «Ջրային ռեսուրսների մասնակցային և արդյունավետ օգտագործում» ծրագիրը Վեդիում նշում են «Շրջակա միջավայրի համաշխարհային օրը»

Վեդի, Արարատի մարզ – Երկրի ջրային պաշարների միայն 1%-ն է քաղցրահամ և պիտանի մարդու օգտագործման և սպառման համար։ Ավելին՝ մարդկանց կողմից ամբողջ աշխարհում սպառվող շշալցված ջրի 90%-ը և ծորակից հոսող ջրի 83%-ը պարունակում են պլաստիկի տարրեր։ Պլաստիկ թափոնների մեծ ծավալները, կլիմայի փոփոխության ազդեցությունը, քաղցրահամ ջրի աճող պահանջարկը և մարդկային գործունեության թողած մեծ հետքը 2017 թվականը դարձրեցին համաշխարհային սակավաջրության տարի։
Հունիսի 5-ին ԱՄՆ Միջազգային զարգացման գործակալության կողմից ֆինանսավորվող «Ջրային ռեսուրսների մասնակցային և արդյունավետ օգտագործում» ծրագիրը և «Կոկա-Կոլա Հելլենիկ Արմենիա» ընկերությունը Արարատի և Արմավիրի գործընկեր համայնքների հետ միասին նշեցին «Շրջակա միջավայրի համաշխարհային օրը»։ Վեդիում անցկացված հանրային միջոցառման նպատակն էր բարձրացնել հանրության իրազեկությունն Արարատյան դաշտի ստորերկրյա ջրային ռեսուրսների խնայողության վերաբերյալ, նպաստել ջրօգտագործողների վարքագծի փոփոխությանը։

Հայաստանում ԱՄՆ փոխդեսպանը, Արարատի մարզպետի տեղակալը, Վեդի համայնքի ղեկավարը, «Կոկա-Կոլա Հելլենիկ Արմենիա» ընկերության և «Ջրային ռեսուրսների մասնակցային և արդյունավետ օգտագործում» ծրագրի ներկայացուցիչները ողջունեցին մասնակիցներին։
«Այսօր, երբ մենք նշում ենք «Շրջակա միջավայրի համաշխարհային օրը», շատ ոգևորիչ է տեսնել Հայաստանի ջրային ռեսուրսներն առավել կայուն օգտագործելու և կառավարելու նման խանդավառություն և հանձնառություն։ Արարատյան դաշտի սահմանափակ, սակայն արժեքավոր ջրային պաշարները մեր շարունակական ուշադրության կարիքն ունեն, և ԱՄՆ կառավարությունը շարունակելու է աջակցել այս թանկարժեք ռեսուրսի արդյունավետ օգտագործմանն ուղղված Հայաստանի ջանքերին»,- իր ողջույնի խոսքում նշեց Հայաստանում ԱՄՆ փոխդեսպան Ռաֆիկ Մանսուրը։

Միջոցառմանը ներկա էին շուրջ 500 մասնակից՝ ներառյալ երեխաներ և երիտասարդներ, արվեստի դպրոցների սաներ, համայնքներիի ղեկավարներ, ՏԻՄ-երի և գործընկեր կազմակերպությունների ներկայացուցիչներ։ Միջոցառման շրջանակներում կազմակերպվել էին բնապահպանական թեմաներով գեղանկարչական և լուսանկարչական ցուցահանդեսներ, մրցանակաբաշխություն, պարային և երաժշտական համարներ համայնքների շնորհալի երեխաների կատարմամբ։
Միջոցառումը «Ջրային ռեսուրսների մասնակցային և արդյունավետ օգտագործում» ծրագրի և «Կոկա-Կոլա Հելլենիկ Արմենիա» ընկերության այս տարվա համայնքային նախաձեռնություններից է, որն անցկացվում է «Ջուրը կյանք է, ամեն կաթիլը թանկ է» խորագիրը կրող արշավի շրջանակներում։
2018թ. մարտից ի վեր՝ «Ջրային ռեսուրսների մասնակցային և արդյունավետ օգտագործում» ծրագրի՝ Արարատի և Արմավիրի մարզերի գործընկեր համայնքների ավելի քան 1200 բնակիչ մասնակցություն է ունեցել տարբեր միջոցառումների և հանրային քննարկումների՝ ծանոթանալով Հայաստանում ջրային ռեսուրսների արդյունավետ կառավարման կաևորությանը։
Հայաստանի առանցքային գյուղատնտեսական կենտրոն հանդիսացող Արարատյան դաշտում, առավել քան երկրի որևէ այլ վայրում, արդիական է ստորգետնյա ջրերի գերսպառման խնդիրը: Այսօր խմելու և ոռոգման ջրի հասանելիությունը սահմանափակ է դարձել 30 համայնքների և 260 000 մարզային բնակիչների համար:
«Ջրային ռեսուրսների մասնակցային և արդյունավետ օգտագործում» ծրագիրը խթանում է Արարատյան դաշտում ջրային ռեսուրսների պատասխանատու կառավարումը՝ հանրային իրազեկման, ջրօգտագործողների վարքագծի փոփոխության և քաղաքացիների մասնակցության ընդլայման միջոցով։ Ծրագիրն իրականացվում է «Ուրբան» կայուն զարգացման հիմնադրամի կողմից՝ «Ազգային ջրային համագործակցություն» գիտական, էկոլոգիական ՀԿ-ի և Երևանի պետական համալսարանի (ԵՊՀ) Էկոլոգիական իրավունքի գիտաուսումնական կենտրոնի հետ համատեղ: