նորություններ

«Կանաչ Թալին» նախաձեռնություն

«Կանաչ Թալին» ծրագրի շրջանակներում Ուրբան հիմնադրամի նախաձեռնությամբ անցկացվել է հանրային քննարկում, որին մասնակցել են Բնապահպանության նախարարության, Թալինի քաղաքապետարանի պաշտոնյաներ։ Քննարկման ժամանակ ներկաները կարծիքներ փոխանակեցին Թալինի բնակչությանը մեկանգամյա օգտագործման պլաստիկի գործածության աստիճանաբար նվազեցմանը մասնակից դարձնելու վերաբերյալ։ Թալինի գեղարվեստի դպրոցին սաներին առաջարկվեց պատրաստել «Կանաչ Թալինի» խորհրդանշանը, որը կզետեղվի հանրային կրթության ու տեղեկատվական նյութերի վրա։ Միաժամանակ, Թալինում իրականացվում են հարցումներ՝ պարզելու համար առեւտրի կետերում պլաստիկ թափոնների շրջանառության ծավալները՝ ծրագրի արդյունքում դրանց նվազումը արձանագրելու համար։

ՎԵԲ-ծրագրավորողի աշխատանքի հայտարարություն

Երևան                                                                                     Հունվարի 31, 2019

ՎԵԲ-ծրագրավորողի աշխատանքի նկարագրություն` ՀՀ բնապահպանության նախարարության Ջրային ռեսուրսների կառավարման գործակալության (WRMA)՝ ջրօգտագործման թույլտվության դիմումների առցանց հարթակի ստեղծման համար:

«Ուրբան» կայուն զարգացման հիմնադրամը ընդունում է դիմումներ ԱՄՆ ՄԶԳ-ի կողմից ֆինանսավորվող «Ջրային ռեսուրսների մասնակցային և արդյունավետ օգտագործում» ծրագրի շրջանակներում ստորև նկարագրված աշխատանքները կատարելու համար։

«Ջրային ռեսուրսների մասնակցային և արդյունավետ օգտագործում» ծրագրի նպատակն է խթանել Արարատյան դաշտի ջրային ռեսուրսների պատասխանատու կառավարումն ու օգտագործումը` հանրային մասնակցության և իրազեկման միջոցով, ինչպես նաև խթանել վարքագծի փոփոխությունները՝ ստորգետնյա ջրերի արդյունահանման կրճատումը ապահովելու համար:

 

Աշխատանքի նպատակը

Աշխատանքի նպատակն է աջակցել ՀՀ բնապահպանության նախարարությանը էլեկտրոնային կառավարման և թափանցիկության բարելավման ուղղությամբ, մասնավորապես՝ ստեղծել հարթակ ջրօգտագործման թույլտվության դիմումների առցանց հայտերի ներկայացման, դրանց ընթացքի և կարգավիճակի վերահսկման համար։

Առցանց հարթակը կաջակցի՝

 • Ներկայացնել ջրօգտագործման թույտվության հայտեր,
 • Ներբեռնել փաստաթղթեր,
 • Հետևել դիմումների գործընթացին,
 • Տրամադրել հետադարձ կապի հնարավորություններ,
 • Տեղեկացնել ընդունված որոշումների մասին,
 • Ապահովել կապ ջրային թույլտվությունների հետ կապված համապատասխան ձևաթղթերի և օրենսդրության, ինչպես նաև այլ փաստաթղթերի և Ջրային ռեսուրսների կառավարման գործակալության կայքի միջև

Առցանց հարթակը պետք է փոխկապակցված լինի Ջրային ռեսուրսների կառավարման գործակալության Ջրային պետական կադաստրի տեղեկատվական համակարգի հետ։

 

Առաջադրանքները

 • Ուսումնասիրել ՀՀ բնապահպանության նախարարության ջրային ռեսուրսների կառավարման գործակալության կայքը և ներկայացնել առցանց հարթակ ստեղծելու գործողությունների ծրագիր։
 • Մշակել ջրօգտագործման թույլտվության դիմումների առցանց հարթակի կառուցվածքը և ինտերֆեյսը։
 • Իրականացնել ջրօգտագործման թույլտվության դիմումների ներկայացման առցանց հարթակի վեբ-ծրագրավորում։
 • Իրականացնել առցանց հարթակի փորձարկում և գործարկում։
 • Մշակել հարթակից օգտվելու ձեռնարկի պատրաստում։
 • Իրականացնել առցանց հարթակից օգտվելու դասընթացներ՝ Ջրային ռեսուրսների կառավարման գործակալության, մասնավորապես՝ ջրավազանային կառավարման տարածքային բաժինների աշխատակիցների համար։

Ընտրված վեբ-ծրագրավորողը պետք է սերտորեն համագործակցի ԱՄՆ ՄԶԳ կողմից ֆինանսավորվող ASPIRED ծրագրի տվյալների բազայի ծրագրավորողի հետ, ով միաժամանակ համագործակցում է Ջրային ռեսուրսների կառավարման գործակալության հետ՝ Ջրային պետական կադաստրի տվյալների բազայի բարելավման ուղղությամբ։

Պահանջվող արդյունքները

 

 • Ջրօգտագործման թույլտվության դիմումների առցանց հարթակ՝ ներառյալ ելակետային կոդը (source code)
 • Առցանց հարթակից օգտվելու ձեռնարկ

 

Առաջադրանքի տևողություն

Առաջադրանքը պետք է իրականացվի պայմանագրի կնքման պահից 7 ամսվա ընթացքում։

Ժամանակացույց

N Գործողություն Իրականացման ժամանակահատված
1 Ջրային ռեսուրսների կառավարման գործակալության կայքի ուսումնասիրություն, գնահատում և հարթակի ստեղծման գործողությունների ծրագրի մշակում Մարտ 2019
2 Մշակել ջրօգտագործման թույլտվության դիմումների առցանց հարթակի կառուցվածք և ինտերֆեյս Ապրիլ 2019
3 Ջրօգտագործման թույլտվության դիմումների առցանց հարթակի վեբ-ծրագրավորում Մարտ-հունիս, 2019
4 Առցանց հարթակի փորձարկում և գործարկում Հուլիս, 2019
5 Հարթակից օգտվելու ձեռնարկի պատրաստում Օգոստոս, 2019
5 Դասընթացներ՝ Ջրային ռեսուրսների կառավարման գործակալության, մասնավորապես՝  ջրավազանային կառավարման տարածքային բաժինների աշխատակիցների համար։ Սեպտեմբեր, 2019

Առաջադրանքի նախնական սկիզբ՝ Մարտի 1, 2019։

Դիմումների ընթացակարգեր

Հետաքրքրված դիմորդները պետք է ուղարկեն իրենց ինքնակենսագրականները  avanoyan@urbanfoundation.am հասցեին մինչև ս․թ․փետրվարի 10-ը ներառյալ՝ թեմայի տողում նշելով «Վեբ-ծրագրավորող»։