Մարտի 1 – Հոկտեմբերի 31 – ՄԱՔՈՒՐ ԵՐԿԽՈՍՈՒԹՅՈՒՆ․ Լավագույն գործելակերպերի փոխանակում պլաստիկ թափոնների կառավարման ոլորտում Հայաստանի և Թուրքիայի ՔՀԿ-ների և մասնագետների միջև

Ծրագրի նկարագրությունը

Ծրագիրը նպատակն է նպաստել Հայաստանի և Թուրքիայի ՔՀԿ-ների, թափոնների կառավարման մասնագետների, ոլորտի իշխանությունների և մասնավոր հատվածի միջև համագործակցությանը։ Պլաստիկ թափոնների արդյունավետ կառավարումը կնվազեցնի դրանց ծավալները և բացասական ներգործությունը մարդու առողջության և շրջակա միջավայրի վրա: Քանի որ խնդիրը երկու երկրների բնապահպանական ՔՀԿ-ների հետաքրքրության կենտրոնում է, ծրագիրը նրանց հնարավորություն կտա համատեղ քննարկել լուծումներ կամ մեղմացնող միջոցառումներ, ինչպես նաև միմյանց փոխանցել ոլորտի ունեցած փորձը։ Կրճատելուց բացի, պլաստիկ թափոնների վերամշակումը ոչ միայն կանխում է դրանց տարածումը, այլև դարձնում դրանք հանրային բարիք համայնքների համար և ստեղծում տնտեսական հնարավորություններ գործարարների և անհատների համար:

Ծրագրի տևողությունը

Մարտի 1- հոկտեմբերի 31, 2018թ

Ֆինանսավորող՝ ԵՄ/Շվեդիայի արտաքին գործերի նախարարություն/Եվրասիա համագործակցության հիմնադրամ

ՄԱՔՈՒՐ ԵՐԿԽՈՍՈՒԹՅԱՆ. պլաստիկ աղբի կառավարման լավագույն փորձի փոխանակումը Հայաստանի և Թուրքիայի ՔՀԿ-ների և մասնագետների միջև…. ⇒


Մարտի 13, 2018թ.՝ այցելություն Դիարբեքիր…. ⇒


Աշխատաժողով-մասնագիտական քննարկում (Դիարբեքիր, 12-13-ը հունիսի)…. ⇒