Դեկտեմբեր 2016թ – Դեկտեմբեր 2018թ – Բնապահպանական մարտահրավերի վերածումը հնարավորությունների. պլաստիկ թափոններից շինանյութի ստացում

Ծրագիրի գլխավոր նպատակն է նպաստել ՀՀ Սյունիք և Վայոց ձոր մարզերի համակշռված տնտեսական զարգացմանը՝ ներդնելով նորարարական տեխնոլոգիաներ և ապահովելով բազմազազանություն տնտեսական հնարավորությունների համար:

Ծրագիրն իրականացվում է Կապանի քաղաքապետարանի, «Ուրբան» հիմնադրամի, «Հայ կոնսալտ» հիմնադրամի և «Մրցունակ հասարակություն» ՀԿ-ի կողմից՝ Եվրամիության ՀՀ կառավարության համաֆինանսավորմամբ Մարզային զարգացման փորձնական ծրագրի շրջանակներում:
Մինչև 2018 թ վերջ ծրագրի իրականացման արդյունքում ակնկալվում է ստեղծել լրիվ դրույքով 35 աշխատատեղ առնվազն երկու տարվա տևողությամբ, բարձրացնել 15 ընկերություններ մրցունակությունը, մեծացնել 9-ը ընկերությունների շրջանառությունը (պլաստիկ աղբի վաճառքի շնորհիվ) 25%-ով, ավելացնել 9-ը ընկերությունների աշխատատեղերի քանակը 15%-ով, ստեղծել 1 ստարտ-ափ՝ նոր աշխատատեղերով:

Ցուցադրել ավելին
Մեղրի, Քաջարան, Գորիս, Սիսիան (Սյունիքի մարզ), Ջերմուկ, Եղեգնաձոր և Վայք (Վայոց ձորի մարզ) համայնքները կմիանան ծրագրին մատակարարելու (վաճառելու) պլաստիկ թափոններ Կապանի ձեռնարկությանը, ինչպես նաև կմշակեն/լրամշակեն աղբահանության իրենց ռազմավարությունները:

Մամուլի հաղորդագրություն
► Անցնել հղումով …. ⇒