Հուլիս 2016 – Հուլիս 2019 – Մաքուր դաշինք. Մատչելի ծառայություններ Գորիս և Սառնակունք բազմաբնակավայր համայնքների համար

Ծրագրի գլխավոր նպատակն է խթանել առողջ միջավայրում ապրելու քաղաքացիների իրավունքը՝ աջակցելով ծրագրում ընդգրկված բազմաբնակավայր համայնքներին բարելավել աղբահանության ծառայությունը՝ ռազմավարական մոտեցմամբ:

Ծրագրի հիմնական խնդիրն է մշակել կամ վերանայել Գորիս և Գորայք բազմաբնակավայր համայնքների զրագացման ռազմավարական ծրագրերը՝ ընթացող հանրային կառավարման բարեփոխումների լույսի ներքո, ինչպես նաև ներդնել աղբահանության բարելավված ծառայություն:

Մեկնարկային հանդիպում

Մամուլը ծրագրի մասին: Գորիսի մամուլի ակումբ

Ծրագրի բրոշյուր
cover BUKLET ARM-page-002
BUKLET ARM