Հոկ 2015 -Մայիս 2017 – «Ընդհանուր լուծումներ միատեսակ խնդիրներին. աղբահանության ծառայության բարելավումը Իջևան և Բոլնիսի քաղաքներում»

Ծրագիրը իրականացվում է Իջևան համայնքի կողմից գլխավորած կոնսորցիումի կողմից (Իջևանի քաղաքապետարան (ՀՀ), Բոլնիսիի քաղաքապետարան (ՎՀ), «Իջևանի համայնքների միություն» (ՀՀ), «Ապահով մանկություն» հասարկական կազմակերպություն (ՀՀ), «Քվեմո Քարթլի հանրային տեղեկատվական կենտրոն» (ՎՀ) և «Ուրբան» կայուն զարգացման հիմնադրամ (ՀՀ))` Եվրամիության Արևելյան գործընկերության տարածաշրջանային համագործակցության ծրագրի շրջանակներում:
Ծրագիրը նախատեսում է բարելավել Իջևանի (Տավուշի մարզ, ՀՀ) և Բոլնիսիի (Քվեմո Քարթլի նահանգ, ՎՀ) բնակչությանը մատուցվող աղբահանության ծառայությունը՝ ոլորտի քաղաքականության համատեղ մշակման և միատեսակ կիրառման միջոցով:
Ծրագրի արդյունքում երկու քաղաքներն ունենում են համատեղ մշակված աղբահանության քաղաքականություն, բնակիչներն ու շահակիր այլ կողմեր բարելավում են իրենց գիտելիքները շրջակա միջավայրի պաշտպանության վերաբերյալ և իրազեկ դառնում աղբահանության արդյունավետ կառավարմանը, աղբի տեսակավորումը կիրառվում է Իջևանում և Բոլնիսիում:

ԿԿԹ իրավական դաշտի վերլուծություն. Հայաստան
SWM-Armenia-Study of Legal Framework-final

ԿԿԹ իրավական դաշտի վերլուծություն. Վրաստան
SWM-Georgia-Study of Legal Framework-final

ԿԿԹ կառավարման ռազմավարական պլան. Իջևան
SP_Ijevan

ԿԿԹ կառավարման ռազմավարական պլան. Բոլնիսի
Bolnisi WMAP_26.07.2016-final

ԿԿԹ կառավարումը Իջևանում և Բոլնիսիում. առկա իրավիճակի ուսումնասիրություն (հայերեն)
ARM_Solid waste management in Ijevan and Bolnisi_reports

ԿԿԹ կառավարումը Իիջևանում և Բոլնիսիում. առկա իրավիճակի ուսումնասիրություն (վրացերեն)
GEO-Survey report Bonisi-final

Ծրագրի տեղեկատու թերթիկ